Bitcoin için devrim niteliğinde gelişme: Avrupa’nın ilk spot Bitcoin ETF’i Euronext Amsterdam’da işlem görmeye başladı

Measum Shah

Blockchain

Bitcoin için devrim niteliğinde gelişme: Avrupa’nın ilk spot Bitcoin ETF’i Euronext Amsterdam’da işlem görmeye başladı. The world of cryptocurrency and finance is experiencing a groundbreaking moment. As Europe’s first spot Bitcoin exchange-traded fund (ETF). Has commenced trading on Euronext Amsterdam. This development marks a significant milestone in the adoption. Integration of cryptocurrencies into traditional financial markets. It has far-reaching implications for both the cryptocurrency and investment industries.

Jacobi Asset Management adlı varlık yönetim şirketi, 15 Ağustos tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Bu açıklamasında, kripto piyasasını yakından ilgilendiren devrimsel bir gelişme paylaştı. Geçen yıl onay aldığını belirttiği Avrupa’nın ilk gerçek spot Bitcoin. ETF’i olan Jacobi FT Wilshere Bitcoin ETF’inin (BCOIN) Euronext Amsterdam’da listelendiğini duyuruldu. Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF olarak adlandırılan bu ürün, dekarbonizasyon stratejisi aracılığıyla SFDR Madde 8 ile uyumlu ilk benzer ürün olacak.

Flow Traders, piyasa yapıcılığı rolünü üstlendi. Ayrıca, fonun depolama ortağı da Fidelity Digital Assets oldu. Ünlü ticaret şirketleri Jane Street ve DRW’nin de fonda yetkili katılımcı olarak bulunduğu ifade edildi. ETF, Guernsey Finansal Hizmetler Komisyonu (GFSC) tarafından düzenleniyor. Aynı zamanda, performans ölçütü olarak FT Wilshire Bitcoin Karma Fiyat Endeksi kullanılıyor. BCOIN ETF’inin aynı zamanda çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) uyuma da sahiptir. BCOIN ETF, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan başvurular için de oldukça önemlidir. SEC’nin endişelerinin giderilmesi durumunda, bu tür ürünlere daha olumlu yaklaşabilir.

Bitcoin için büyük bir adım

Bitcoin için büyük bir adım
Bitcoin için büyük bir adım

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), şu ana kadar spot Bitcoin ETF başvurularını onaylamadı. Ancak bu gelişmeler, bu tür onayların yakın gelecekte gerçekleşme olasılığı artırmaktadır. Jacobi Asset Management CEO’su Martin Bednall, piyasada “Bitcoin ETF” olarak anılmalarına rağmen aslında bu ürünlerin ETN (borsada işlem gören senet) olduğunu tekrarladı. Ayrıca Bednall, Avrupa’da ABD’ye kıyasla ETF konusunda öncü olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Understanding ETFs and Their Significance

Bitcoin için devrim niteliğinde gelişme: Avrupa’nın ilk spot Bitcoin ETF’i Euronext Amsterdam’da işlem görmeye başladı. Before delving into the revolutionary development of Europe’s first spot Bitcoin ETF, it is essential to comprehend what ETFs are and why they are a crucial financial instrument. In addition, ETFs, or exchange-traded funds, are investment vehicles that enable investors to gain exposure to a wide range of assets, including stocks, bonds, commodities, and, now, cryptocurrencies, in a cost-effective and easily tradable manner. They have gained immense popularity due to their flexibility and accessibility.

Spot Bitcoin ETF A Game-Changer for Crypto Investors

Spot Bitcoin ETF A Game-Changer for Crypto Investors
Spot Bitcoin ETF A Game-Changer for Crypto Investors

The launch of Europe’s first spot Bitcoin ETF is a game-changer for crypto investors and the broader financial ecosystem. Unlike futures-based Bitcoin ETFs, which derive their value from Bitcoin futures contracts, a spot Bitcoin ETF holds actual Bitcoin. This distinction makes spot Bitcoin ETFs more suitable for long-term investors seeking direct exposure to the underlying asset without the complexities associated with futures markets.

Euronext Amsterdam The Venue for Innovation

Euronext Amsterdam, part of the Euronext group. Has a history of embracing financial innovation and providing. a platform for innovative financial instruments. The decision to list Europe’s first spot Bitcoin ETF on Euronext Amsterdam reflects the exchange’s commitment to staying at the forefront of financial market evolution and meeting the growing demand for cryptocurrency-related investment products.

Bitcoin Adoption and Mainstream Recognition

Bitcoin için devrim niteliğinde gelişme: Avrupa’nın ilk spot Bitcoin ETF’i Euronext Amsterdam’da işlem görmeye başladı. The introduction of a spot Bitcoin ETF in Europe signifies a significant step towards wider Bitcoin adoption and mainstream recognition. It opens the doors for institutional investors, traditional asset managers, and retail investors to easily allocate capital to the world’s leading cryptocurrency. Moreover, it signals that cryptocurrencies are gradually becoming an integral part of the global financial landscape.

Regulatory Considerations and Future Developments

The launch of Europe’s first spot Bitcoin ETF also highlights the evolving regulatory landscape for cryptocurrencies. Regulators have been cautiously navigating the crypto space, and the approval and listing of such ETFs indicate a maturing regulatory approach. As more jurisdictions consider similar products and regulations continue to develop, the crypto industry can expect further advancements and increased institutional participation.

Conclusion

In conclusion, the introduction of Europe’s first spot Bitcoin ETF on Euronext Amsterdam represents a watershed moment for both the cryptocurrency and traditional finance industries. It signifies the growing acceptance of cryptocurrencies as legitimate investment assets and demonstrates that financial markets are adapting to accommodate this revolutionary technology. In conclusion, As the ETF begins trading, the implications for Bitcoin’s adoption, regulatory progress, and the broader financial landscape are poised to reshape the way we perceive and interact with cryptocurrencies in the years to come.

Previous

HAQQ, İstanbul Blockchain Week etkinliğinde 50.000 dolarlık ödülle inovasyonu ateşliyor!

Next

SEC ile Ripple arasındaki davada sıcak gelişmeler XRP için iyi mi kötü mü?

Leave a Comment